Je huis is een plek om te ontladen van alle gebeurtenissen buitenshuis en weer op te laden om met frisse energie de buitenwereld tegemoet te treden.

Uitgangspunt is dat de omgeving waarin je leeft, enorm effect heeft op jouw leven.  Een Feng Shui analyse laat zien hoe de energie door het huis loopt en hoe deze bepaalde levensgebieden beïnvloedt.

Feng Shui kan je helpen aan…

een succesvolle carrière, een geweldige relatie, een goede familieband, meer zelfvertrouwen en nog veel meer.

Feng Shui geschiedenis

Feng Shui is al duizenden jaren oud en ontstaan in China. Feng Shui is van oorsprong afgeleid van de oude Chinese geneeskunst, waarbij de gedachte dat de omgeving van de persoon van invloed is op zijn welzijn van essentieel belang is. Feng Shui betekent letterlijk ‘wind en water’ en werd gebruikt om te beschrijven hoe de natuur, de leefomgeving van de mens van invloed is op ons. Water en wind zijn de symbolen die uitdrukken dat alles dat ons omgeeft, in de zichtbare en onzichtbare wereld, uit energie bestaat.

In het oude China mochten alleen priesters en speciale ingewijden Feng Shui praktiseren. Pas rond de jaren 1960-1970 kreeg Feng Shui bekendheid hier in het Westen. Tijdens Mao’s Culturele revolutie werd Feng Shui bestempeld als ‘achterhaald en bijgelovig systeem’ en verboden. Opmerkelijk want  Mao Ze Dong was zelf wel een Feng Shui expert . Alle andere Feng Shui experts vluchtten naar het buitenland,  meestal naar Japan of de Verenigde Staten, zo kon Feng Shui uiteindelijk overleven. Feng Shui is via Amerika ook terecht gekomen in Europa.

Feng Shui stromingen

Binnen Feng Shui zijn verschillende stromingen. Als je beseft dat Feng Shui al duizenden jaren bestaat, is het niet gek dat er ook meerdere interpretaties zijn ontstaan. Er zijn stromingen die qua aanpak verschillen, maar ze hebben hetzelfde doel, namelijk zorgen voor harmonie in huis en het leven. 

Ik ben opgeleid in de Conceptuele Feng Shui, waarbij de mens centraal staat en er ruimte en aandacht is voor mogelijkheden en oplossingen. Conceptuele Feng Shui is gebaseerd op de oorspronkelijke Feng Shui, waarbij elke vorm van levensenergie positief wordt bevorderd, en niet beperkt door strikte en rigide regels. Conceptuele Feng Shui geeft handvatten om een onderliggende problematiek te doorgronden en creëert zo de kans om nadelige effecten op de fysieke, emotionele en spirituele gezondheid van de bewoner te voorkomen of op zijn minst te minimaliseren. Basis van de analyse is de energetische organisatie van een gebouw in relatie tot de energie van de mens, en toe zorgen dat die samen in harmonie komen. Vervolgens kan gekeken worden naar de relatie met de grotere omgeving. Het kan zijn dat je zelf aan de slag gaat met een Feng Shui boek of een adviseur, maar dat deze van een andere school is. Hun advies kan daardoor verschillen van dit rapport,  alhoewel het doel  ‘harmonie in je huis en leven’ gelijk zal zijn. Let dus goed op van welke Feng Shui stroming een boek of Feng Shui professioneel afkomstig is, om verwarring te voorkomen.

%d bloggers liken dit: